Stowarzyszenie

Celem Polskiego Związku Saunowego jest przybliżenie szerokim kręgom społeczeństwa zasad kąpieli saunowej jako ważnej idei służącej zdrowiu i rekreacji ludzi, popieranie zakładania i prowadzenia wysokiej jakości urządzeń kąpielowych, w szczególności saun i łaźni parowych.